Faktor 75 Allmänna villkor

Faktor 75 Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR Factor 75 B.V.

1. Vilka är vi?

(1) Factor 75 B.V. har sitt säte på Spaklerweg 50–52, 1114 AE, Amsterdam-Duivendrecht, Nederländerna (handelskammarens nummer: 88275043, momsregistreringsnummer: NL864561994B01) och kallas nedan "Factor 75" eller "vi".

(2) Faktor 75 säljer och levererar veckovisa lådor, innehållande färdiglagade måltider, som en flexibel prenumeration. Prenumerationen ger dig också möjlighet att beställa olika tilläggsprodukter, t.ex. juice, varje vecka.

(3) Factor 75 kan också sälja presentkort, unika måltidsboxar (t.ex. provlåda) och erbjudanden i form av kuponger och rabattkoder.

(4) Lådorna på prenumerationsbasis, ytterligare tilläggsprodukter samt presentkort, kuponger och rabattkoder kallas nedan för "produkter" eller "avtal".

2. Tillämplighet

(1) Alla avtal (inklusive prenumerationer och separata beställningar) som Factor 75 ingår med kunder omfattas av dessa villkor. Kunder benämns nedan "Kunden" eller "du".

(2) Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa allmänna villkor. Vi kommer att meddela dig om eventuella föreslagna ändringar minst en månad i förväg. Om du invänder mot de ändrade villkoren kan du säga upp avtalet via ditt konto eller via något av de kontaktalternativ som finns på vår webbplats, med beaktande av den tidsfrist för ändringar, upphävanden och uppsägningar som finns på vår Vanliga frågor eller via ditt konto (nedan kallad "tidsfristen för ändringar"). Men om du inte säger upp avtalet (inom den tillämpliga tidsperioden) och du fortsätter att använda våra produkter från det tillkännagivna ikraftträdandedatumet för de ändrade villkoren, ska de ändrade villkoren gälla för ditt avtal från och med den tidpunkten.

3. Erbjudandet

(1) Vårt erbjudande innehåller en så fullständig och korrekt beskrivning av de produkter eller tjänster som erbjuds som möjligt. Factor 75 kan dock inte hållas ansvarigt för eventuella uppenbara fel i beskrivningarna av de produkter och tjänster som erbjuds.

(2) Vårt erbjudande är avsett för konsumenter som är bosatta i Sverige. De beställda produkterna, såsom våra matlådor, tillägg, presentkort eller andra tjänster, är uttryckligen inte avsedda för återförsäljning. Därför accepteras endast beställningar av storleken på ett hushåll.

4. Ingående av avtal

(1) För att göra en beställning måste du skapa ett konto så att vi kan hantera din beställning och dina preferenser. På så sätt kan du också göra framtida beställningar snabbare och enklare. På ditt konto kan du ange dina måltidspreferenser. Om du inte väljer dina måltider eller ändrar dina preferenser inom tidsramen för ändringen, kommer dina måltider att väljas automatiskt. Ditt konto ger dig också möjlighet att lägga till olika produkter och/eller ytterligare rätter till din beställning mot en extra avgift.

(2) När du har skapat ett konto kan du fylla i och bekräfta det onlinebeställningsformulär som tillhandahålls av Factor 75 som en del av beställningsprocessen. Genom att fylla i onlinebeställningsformuläret skickar du ett erbjudande till Factor 75, vars mottagande omedelbart bekräftas elektroniskt. Denna orderbekräftelse utgör dock inte automatiskt ett godkännande av erbjudandet och inget avtal ingås direkt.

(3) Faktor 75 förbehåller sig rätten att neka erbjudandet fram till utgången av ändringsperioden utan att behöva ange skäl. Rätten till leverans av de beställda matlådorna och andra tjänster uppstår efter utgången av den period som gäller för ändringar och efter godkännande av Factor 75. I vilket fall som helst kan Factor 75 neka ett erbjudande i en situation som beskrivs i artiklarna 3.3 och 13.2 i dessa allmänna villkor.

(4) Avtalet kan ingås för obestämd tid (prenumeration) eller för en bestämd period (provbox eller tilläggsprodukter).

(5) Du intygar att du har rättskapacitet att skapa ett Factor 75-konto och göra en beställning (du måste vara arton (18) år eller äldre). Factor 75 säljer eller tillhandahåller inte produkter till personer under arton (18) år.

(6) Factor 75 vill då och då överraska dig med gåvor, t.ex. ett varuprov eller erbjudanden från tredje part. Du kan dock inte härleda någon rätt att ta emot produkterbjudanden och/eller kampanjer via våra kommunikationskanaler och/eller sociala nätverk.

5. Dina skyldigheter

(1) Genom att lägga din beställning bekräftar du att du har läst och accepterat dessa allmänna villkor utan begränsning. All information som du lämnar till Factor 75 när som helst, till exempel under beställningsprocessen, måste vara sann och korrekt. Factor 75 kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador till följd av inmatning av falsk information eller av fel i inmatningen av information. Du avstår från alla anspråk mot Factor 75 i detta avseende. Ditt lösenord är strikt personligt och får inte lämnas ut till någon tredje part. Du är skyldig att hålla lösenordet säkert, att skydda det från obehöriga personer och att skriftligen informera oss om eventuell förlust eller överföring. Du är ensam ansvarig för eventuellt missbruk av ditt lösenord, t.ex. obehöriga beställningar som gjorts av tredje part och eventuella avgifter till följd av detta. Factor 75 kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador som uppstår till följd av förlust eller oavsiktlig överföring av ditt lösenord.

(2) Instruktioner för produkterna och deras användning finns på Factor 75:s hemsida och medföljer varje produkt. Du bekräftar att du tar del av och följer dessa instruktioner när du använder produkterna.

(3) Du bekräftar att du har läst de leveransinstruktioner som anges i artikel 6 och att du kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att följa dessa instruktioner.

(4) Returnerade boxar som inte överensstämmer med leveransinstruktionerna kommer inte att kompenseras.

6. Leverans

(1) De leveranstider som anges i kundkontot på webbplatsen, i ansökan och i bekräftelsemeddelandet ges som en indikation. Den dag och/eller leveranstid som du har valt kan ändras på grund av oförutsedda omständigheter, force majeure eller allmänna helgdagar.

(2) I vissa fall kan Factor 75 behöva debitera dig extra avgifter för en leverans under en specifik tidslucka. Dessa kommer alltid att meddelas dig i förväg när du väljer din leveranstid.

(3) Dagen före leveransen får du ett pushmeddelande och ett e-postmeddelande som anger en mer exakt leveranstid under den tidsrymd som du väljer. Vi förbehåller oss rätten att leverera dina produkter inom trettio (30) minuter från den schemalagda tiden. Tyvärr kan vi inte garantera leveranstider. I händelse av försenad leverans debiteras inga förseningsavgifter eller ränta.

(4) Vi förbehåller oss rätten att leverera till kunder först efter mottagande av full betalning för beställningen. Du får inte åberopa några andra villkor som du kan ha dragit nytta av för tidigare leveranser.

(5) Factor levererar endast till de adresser i Sverige som anges på Factors webbplats. Leverans sker till den adress du har angett som leveransadress. Om avtalet gäller ett presentkort, en värdecheck eller en rabattkod kommer detta att skickas via e-post.

Du kan eventuellt begära en ny leverans samma dag eller dagen efter, men detta beror alltid på leveransresursernas tillgänglighet.

(6) Vi levererar till den adress som du har angett i ditt kundkonto på vår webbplats. Adressändringar är giltiga om de meddelas före utgången av tidsfristen för leveransändringar.

(7) Du är skyldig att se till att produkterna kan levereras personligen till leveransadressen och inom den angivna tidsperioden. Om leverans inte är möjlig är du i dröjsmål med accept: eventuella kostnader och skador ska bäras av dig.

(8) Om personlig leverans av produkterna inte är möjlig, kan avtalet fullgöras genom antingen:

  • överlämna produkterna till grannar eller genom att lämna dem utanför ditt hus. Denna leveransmetod sker helt på din egen risk. Factor 75 kan inte hållas ansvarig för eventuella skador eller försvinnande av produkterna.
  • skicka produkten till en alternativ adress som du i förväg har meddelat i ditt konto eller via kundtjänst. Du kan ange denna möjlighet via ditt kundkonto, i kommentarerna om leveransen. Den alternativa leveransadressen ska vara belägen inom samma postnummer eller inte längre bort än 5 minuters bilresa från den ursprungliga leveransadressen.

Leveransbeskeden är inte bindande och Factor 75 kan avvika från dem, t.ex. på grund av (extrema) väderförhållanden som inte längre garanterar produkternas kvalitet eller i andra fall av force majeure (se artikel 11 §5).

7. Priser och fraktkostnader

(1) Om inget annat anges inkluderar priserna moms och fraktkostnader i Sverige.

(2) Specifika eller ytterligare produkter, t.ex. tilläggsprodukter, är föremål för en tilläggsavgift. Tilläggsavgifterna anges och debiteras när du checkar in för de produkter du har valt.

(3) Fordringarna på Factor 75 förfaller omedelbart till betalning.

(4) Betalning kan endast ske via de avtalade alternativ som anges vid beställningstillfället. Du är skyldig att göra betalningen inom den angivna perioden.

(5) Factor 75 har rätt att ändra sina priser när som helst, förutsatt att vi informerar dig minst fjorton (14) dagar i förväg. Om du invänder mot prisändringen kan du säga upp avtalet, t.ex. via kontaktsidan på vår webbplats inom den

Om du inte säger upp avtalet och fortsätter att använda våra produkter eller tjänster från och med det datum då de ändrade priserna börjar gälla, ska de ändrade priserna dock gälla för avtalet från och med den tidpunkten.

(6) Vid omprenumeration av våra veckolådor gäller de nya priserna på dagen för din omprenumeration.

8. Betalning

(1) Beställningar debiteras enligt den betalningsmetod du har angett. Om du har angett mer än en möjlig betalningsmetod, ger du Factor 75 rätt att använda dessa om den första betalningsmetoden avvisas.

(2) Det är ditt ansvar att se till att uppgifterna om din betalningsmetod är giltiga och uppdaterade. Vi accepterar följande betalningsmetoder: Credit card (Mastercard, VISA, Discover, Amex), Paypal, Klarna.

(3) Om du väljer att betala med PayPal eller kreditkort under utcheckningsprocessen kommer beloppet att debiteras ditt PayPal-konto eller kreditkort regelbundet.

(4) Det är ditt ansvar att se till att det finns tillräckliga medel på ditt bankkonto vid betalningstillfället.

(5) Om du inte godkänner en PayPal eller kreditkort enligt artikel 8.2 kan du bestrida den enligt de villkor som överenskommits mellan dig och din bank. Kontakta din bank inom åtta (8) veckor efter debiteringen och fråga dem om deras villkor.

(6) Utebliven betalning kan bero på otillräckliga medel, felaktig eller inaktuell betalningsinformation eller tvister i samband med transaktionen. Om vi inte kan debitera din betalningsmetod kan din Produkt fortfarande levereras, och försäljningen ska anses ha slutförts.

(7) I sådana fall kommer Factor 75 att försöka genomföra betalningen på nytt. Vi förbehåller oss rätten att på nytt försöka betala med din valda betalningsmetod för att inkassera eventuella utestående belopp. Om betalning med din primära betalningsmetod avvisas, kommer vi automatiskt att begära betalning med någon sekundär betalningsmetod som du har angett i ditt kundkonto. Om sådana försök misslyckas förbehåller vi oss rätten att driva in de förfallna beloppen på annat sätt, antingen direkt eller via en tredje part. Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller annullera framtida beställningar om betalningar fortfarande är utestående. Om du inte betalar förfallna belopp i tid kommer en påminnelseavgift på trettiotre (33) SEK per påminnelse att tas ut. Hantering och uppföljning av sena betalningar kan överföras till ett inkassoföretag. Vid försenad betalning utgår ränta enligt gällande lagstadgad räntesats.

(8) Factor 75 har rätt att avbryta genomförandet av avtalet, t.ex. leveransen av lådor, så länge kunden inte (helt) har uppfyllt sina betalningsskyldigheter.

9. Avbrott och annullering

(1) Factor 75 beställer produkterna till din box varje vecka innan de levereras till dig.

För att undvika att din beställning (nästa box eller ytterligare produkter) levereras till dig, och därmed debiteras, måste du därför avbryta eller avsluta din prenumeration och/eller din beställning innan tidsfristen för ändringar löper ut.

Om du avbryter eller häver avtalet innan tidsfristen för ändringar har löpt ut kommer du inte att få någon produkt följande vecka. Ändringsfristen gäller även för eventuella andra ändringar av avtalet, t.ex. adress eller leveransdatum.

Avbrott/Pausa

(2) Du kan när som helst avbryta eller pausa din prenumeration, dvs. avstå från att leverera dina produkter under en viss vecka. Om du inte avbryter leveransen igen kommer den att återupptas veckan därpå. Du måste meddela oss om avstängningen via ditt konto innan tidsfristen för ändringar löper ut.

Uppsägning/annullering

(3) Om du har tecknat en prenumeration för veckovis leverans av (måltids)lådan gäller det ingångna avtalet utan tidsbegränsning. Du kan när som helst avsluta ett tillsvidareavtal. Du måste informera oss om uppsägningen av ditt avtal innan tidsfristen för ändringar löper ut. Uppsägningen av avtalet blir därmed slutgiltig.

(4) Beställningar av tilläggsprodukter till din (måltids)låda eller en enskild (måltids)låda utgör ett tidsbegränsat avtal. Ett tidsbegränsat kontrakt förnyas inte automatiskt utan löper ut av sig självt.

Om du har beställt ytterligare produkter eller en unik (måltids)låda, men inte vill ta emot dem, måste du meddela oss att du vill annullera din beställning innan tidsfristen för ändringar via ditt konto har löpt ut. Uppsägningen av det tidsbegränsade kontraktet kommer då att bli slutgiltig.

(5) Du kan säga upp avtalet på samma sätt som du ingick det. Du kan när som helst säga upp avtalet via ett av kontaktalternativen på vår webbplats eller via ditt onlinekonto. Av tekniska skäl kan den första matkassen endast avbeställas via vår kundtjänst.

10. Kuponger, rabattkoder, presentkort

(1) Factor 75 kan erbjuda presentkort, kupongkoder och andra typer av kuponger som måste aktiveras via e-post för att kunderna ska kunna ta emot Factor 75-produkter. Värdekuponger är inte längre giltiga när de har använts på webbplatsen.

(2) De (måltids)lådor som erbjuds eller de rabatter som erbjuds är avsedda att ge nya kunder möjlighet att prova Factor 75. Om inte annat uttryckligen anges, t.ex. rabatt för återkommande kunder, gäller rabattkoder och kuponger endast för nya Factor 75-prenumerationer. Om du redan har en prenumeration kommer du inte att kunna lösa in rabattkoden eller kupongen. Rabatter kan endast utnyttjas en gång per hushåll. Endast ett konto per hushåll är tillåtet.

(3) Faktor 75 kan fritt avgöra om en person är berättigad till en gratis (måltids)låda eller en rabatt och kan begränsa villkoren eller varaktigheten för att förhindra missbruk. Vi utför hushållskontroller för att förhindra missbruk av gratis (måltids)lådor eller rabatter. Vi kan avgöra om du är berättigad till en gratis (måltids)låda eller rabatt baserat på de uppgifter som används för ett aktuellt eller nyligen ingånget avtal, inklusive ditt namn, telefonnummer, leveransadress, e-postadress och betalningsmetod,
(4) Om inte annat uttryckligen anges kan vissa produkter eller tjänster vara undantagna från rabatten, inklusive, men inte begränsat till, produkter som omfattas av en tilläggsavgift och unika tilläggsprodukter.

(5) Rabattkoder och kuponger kan endast användas en gång på Factor 75:s webbplats. Rabattkoder och värdekuponger kan inte kombineras med andra erbjudanden eller bytas mot kontanter. Observera också att vissa rabattkoder endast gäller för en viss typ av produkt.

(6) Alla försök till bedrägeri eller andra obehöriga handlingar kommer att registreras och leda till att den erbjudna provperioden eller rabattkoderna nekas. Factor 75 har rätt att återkalla eller ogiltigförklara rabattkoder och kuponger som det anser nödvändigt av någon anledning.

11. Factor 75:s ansvar

(1) Factor 75 är endast ansvarigt för skada på egendom eller personskada som drabbat kunden om sådan skada är den direkta och exklusiva följden av att Factor 75 inte fullgjort en skyldighet eller om den orsakades avsiktligt eller som ett resultat av medveten vårdslöshet från Factor 75 eller dess anställda, varvid det förstås att endast sådan skada kan ge upphov till ersättning för vilken Factor 75 är försäkrad eller rimligen borde ha varit försäkrad.

(2) Factor 75:s ansvar för indirekta skador och följdskador, förlust av vinst eller intäkter, förlust av besparingar etc. är uteslutet.

(3) Factor 75 ska inte hållas ansvarigt för eventuella skador till följd av tillhandahållande av felaktig information eller förlust av ditt lösenord och du avstår från alla krav mot Factor 75 i detta avseende.

(4) Factor 75 ska inte hållas ansvarigt för eventuella skador som orsakas av att du inte följer instruktioner och varningar angående de produkter som tillhandahålls av Factor 75, och du avstår från alla krav mot Factor 75 i detta avseende.

(5) Factor 75 ska inte hållas ansvarig för skador till följd av force majeure, inklusive, men inte begränsat till, strejker, sjukdom, brand, störningar hos Factor 75 eller dess leverantörer, transportproblem, väderförhållanden, våld, upplopp och polis- eller brandkårsintervention. Factor 75 är inte heller ansvarigt för skador till följd av force majeure hos tredje part som Factor 75 använder vid genomförandet av avtalet. Med force majeure avses oförutsebara, oemotståndliga och yttre omständigheter som gör det absolut omöjligt att fullgöra ett avtal.

(6) Ansvarsbestämmelserna i föregående stycken gäller även för det personliga ansvaret för organ, anställda och hjälppersonal i Faktor 75. De kan åberopa den.

12. Integritetsskydd

(1) Vi behandlar dina personuppgifter i samband med orderhantering. För att informera dig om vad som händer med dina personuppgifter tillämpar vi en integritetspolicy som finns tillgänglig på vår webbplats eller via www.factormeals.se/privacy-policy. Frågor om Factor 75:s behandling av dina personuppgifter kan ställas till privacy@factormeals.nl.

(2) Om du gör en beställning använder Factor 75 din e-postadress för att erbjuda dig liknande produkter och tjänster via e-post. Om du inte längre vill ha nyhetsbrev kan du när som helst avregistrera dig eller ändra dina inställningar via länken längst ner i e-postmeddelandena eller via vår kundtjänst. Du kan också avregistrera dig via inställningarna i ditt kundkonto. Mer information om e-postmarknadsföring och användningen av dina personuppgifter i våra andra marknadsföringskanaler hittar du på www.factormeals.se/privacy-policy.

13. Bedrägeri

(1) Vi förbehåller oss rätten att granska alla konton för vilka vi misstänker olämplig eller bedräglig aktivitet.

(2) Vi förbehåller oss rätten att blockera eller avsluta din beställning, prenumeration eller ditt konto till följd av olämplig eller bedräglig aktivitet.

14. Klagomålshantering

(1) Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat ditt klagomål kan du begära medling via Sw. Allmänna reklamationsnämnden.

Du kan också rapportera det via Europeiska kommissionens ODR-plattform. Detta är en plattform som inrättats av EU för alla konsumenter i hela Europa.

15. Immateriella rättigheter

(1) Vår applikation, webbplats och tjänster skyddas av immateriella rättigheter. I synnerhet ägs rättigheterna till logotyper, programvara, text och bilder av Factor 75, dess koncernföretag eller den person som har beviljat oss en licens. Förutom för personligt bruk får du inte publicera, reproducera eller modifiera någon del av vår applikation, webbplats eller tjänster utan vårt uttryckliga tillstånd.

16. Diverse bestämmelser

(1) Alla avtal som ingås mellan Factor 75 och kunden, för vilka dessa allmänna villkor gäller, regleras uteslutande svensk lag.

(2) Alla tvister som uppstår till följd av ett avtal mellan Factor 75 och dig som kund är föremål för exklusiv jurisdiktion för domstol i Stockholm.

(3) Om en av bestämmelserna i dessa allmänna villkor eller i avtalet är eller blir ogiltig, ska de övriga bestämmelserna förbli giltiga. I sådant fall ska den ogiltiga bestämmelsen ersättas av en ny bestämmelse som så nära som möjligt motsvarar den gamla i fråga om innehåll, omfattning eller syfte.

17. Rättsliga garantier

(1) Factor 75 förblir ansvarigt för eventuell bristande överensstämmelse eller dolda fel hos Factor 75-måltidsboxen enligt allmänna konsumenträttsliga regler

18. Laglig rätt till ångerrätt

I enlighet med 2 kap. 11 § 4–5 p. i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler kan du inte utnyttja den fjorton (14) dagars ångerrätt som föreskrivs i 2 kap. 10 § is samma lag för Factor (måltider) lådor eftersom de levererade produkterna:

  • sannolikt kommer att försämras eller löpa ut snabbt,
  • om du har brutit förseglingen av Produkterna efter leverans, kan de därför inte returneras av hygieniska skäl eller hälsoskyddsskäl.

Factor 75 erbjuder ett flexibelt abonnemang, se artikel 9 för mer information om hur du avslutar eller pausar din prenumeration. Du kan alltid kontakta vår kundtjänst om du har några frågor.

Faktor 75 B.V. - April 2024